Personal info

Persoonlijke informatie

name:

naam:

Joke Heyndels

Town:

Woonplaats:

Berlaar
(Province of Antwerp, Belgium)

Berlaar
(Provincie Antwerpen, België)

linked-in:

About Me

Over Mij

Who am I?

Wie ben ik?

I am an aspiring Full Stack Software Developer from Belgium. I am a hard worker with a lot of attention for detail and I am always eager to learn and improve my skills.

Ik ben een beginnende Full Stack Software Developer uit Berlaar bij Lier. Ik ben een harde werker met veel aandacht voor detail en ik hou ervan bij te leren en mijn vaardigheden te verbeteren

What do I do?

Wat doe ik?

My aim is to create beautiful, user-friendly websites that people love to visit. The best websites are those where you feel welcome and at home, a resting place in the busy landscape that is the internet.

Mijn doel is om mooie, gebruiksvriendelijke applicaties te creëren die mensen graag bezoeken. De beste websites zijn diegenen waar je je welkom en thuis voelt, een rustplaats in het drukke landschap van het internet.

My Skills

Wat kan ik?

Front End

HTML5, CSS3, JavaScript and frameworks such as Bootstrap are well within my skill level. In fact, this entire site was built using those three languages and the Bootstrap framework.

Ik kan heel goed omgaan met HTML5, CSS3, JavaScript en frameworks zoals Bootstrap. In feite is deze hele website opgebouwd met bovenstaande talen en het Bootstrap framework.

Back end

Currently familiar with Python, Jinja and Flask. Templating languages are just like magic: one template can create a thousand pages! I'm also in the process of building a data-centric application that runs on MongoDB (NoSQL) and I've started learning the Django framework.

Momenteel ben ik bekend met Python, Jinja en Flask. Werken met templates is net magie: met een template kan je zonder moeite wel 1000 individuele pagina's creëren! Ik werk momenteel ook aan een data-centrisch project dat werkt met MongoDB (NoSQL) en ik ben begonnen aan de lessen over het Django framework.

90% complete
HTML: 9 / 10
90% complete
CSS: 9 / 10
80% complete
JavaScript: 8 / 10
80% complete
Bootstrap: 8 / 10
90% complete
Python: 9/10
75% complete
MySql: 7.5 / 10
80% complete
MongoDB: 8 / 10
75% complete
Django 7.5 / 10